22/09/2016 - 23/09/2016

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)
Πανεπιστημιούπολη
Θεσσαλονίκη

Πηγή: synedrio.gr

Περισσότερα για το Συνέδριο