Επιστήμη και Τεχνολογία: Queuing theory


Η ουρά αναμονής ή ένα σύστημα εξυπηρέτησης είναι είναι ένα μαθηματικό πρότυπο για τη μοντελοποίηση ενός πραγματικού συστήματος εισόδου - εξόδου μονάδων (πελατών) με τυχαίο ρυθμό.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια σειρά από στοιχεία, είτε αυτά είναι άτομα, οχήματα, ή τηλεφωνικές κλήσεις σε αναμονή που περιμένουν να εξυπηρετηθούν.Όταν ένα στοιχείο είναι στην ουρά, είναι σε αναμονή για να εξυπηρετηθεί, ξεκινώντας από το πρώτο στην ουρά και φτάνοντας στο τελευταίο.

Η ουρά στην τεχνολογία των υπολογιστών είναι μια ομάδα αντικειμένων που περιμένουν να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Στόχος της θεωρίας των ουρών αναμονής είναι η ποσοτική περιγραφή τέτοιων συστημάτων και ο βέλτιστος σχεδιασμός τους. Έτσι η θεωρία ουρών αναμονής απαντά σε προβλήματα του τύπου:
- Πόσο περιμένει κάθε πελάτης κατά μέσο όρο;
- Πόσο είναι το μήκος της ουράς (πλήθος πελατών) που σχηματίζεται κατά μέσο όρο;
- Πόσο θα μειωθεί κατά μέσο όρο η ουρά αν προστεθεί ένας επιπλέον υπηρέτης (agent);
- Πόσοι agents πρέπει να υπάρχουν ώστε το πλήθος των χαμένων κλήσεων (abandoned calls) προς το σύνολο των εισερχομένων να είναι μικρότερο από 5% (abandonment rate < 5%)