Επιστήμη και Τεχνολογία: Ποιός ανακάλυψε την τεχνητή νοημοσύνη;


Ο πατέρας της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ο Alan Mathison Turing αν και ο όρος Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) επινοήθηκε από τον John McCarthy το 1955.Το 1949 ο Alan Turing έγινε αναπληρωτής διευθυντής του εργαστηρίου υπολογισμού στο πανεπιστήμιο του Manchester, εργαζόμενος στο λογισμικό για έναν από τους πρώτους αληθινούς υπολογιστές - τον Manchester Mark Η. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνέχισε να κάνει περισσότερη αφηρημένη εργασία και στα μηχανήματα υπολογισμού και τη νοημοσύνη.


Ο Turing αντιμετώπισε το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης, και πρότεινε ένα πείραμα γνωστό σήμερα ως δοκιμή Τούρινγκ, μια προσπάθεια να καθοριστούν πρότυπα για μια μηχανή που καλείται νοήμων. Η ιδέα ήταν ότι ένας υπολογιστής θα μπορούσε να "σκεφτεί" τις απαντήσεις ενός άνθρωπου ανακριτή με τρόπο που ο ανακριτής δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει, μέσα από τη συζήτηση, αν πρόκειται για ανθρώπινο ον ή όχι.