Επιστήμη και Τεχνολογία: Μπορεί η εξόρυξη να αλλάξει την τροχιά της Γης;


Για να αλλάξει η τροχιά της Γης, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εφαρμοστεί μια δύναμη στη Γη. Κατά την εξόρυξη ουσιαστικά το υλικό κινείται πάνω στη Γη. Θα μπορούσε κάποιος να σκάψει, να πάρει κάτι από το έδαφος και να το μετακινήσει στην κορυφή ενός ουρανοξύστη ή ακόμη και να κάψει ώστε αυτό να φτάσει στην ατμόσφαιρα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει μια θεωρητικά απειροελάχιστη επίδραση στο τρόπο με τον οποίο η Γη περιστρέφεται, γιατί αν το σχήμα ενός αντικειμένου αλλάξει τότε θα αλλάξει και ο τρόπος που περιστρέφεται.