Επιστήμη και Τεχνολογία: Γιατί χρησιμοποιούμε δορυφόρους για εντοπισμό αντί για επίγειους σταθμούς;Στην πραγματικότητα, τα πρώτα συστήματα ήταν επίγεια. Υπήρχε το σύστημα LORAN (Long Range Navigation) σύστημα που αναπτύχθηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και λειτούργησε πιστά για πολλά χρόνια. Είναι ακόμα σε χρήση σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Το GPS (Global Positioning System) έχει μεγάλα πλεονεκτήματα απέναντι στα επίγεια συστήματα. Έχει παγκόσμια κάλυψη και τα σήματα του δεν αλλοιώνονται από την τοπική τοπογραφία. Το σύστημα εντοπισμού GPS γνωρίζει περισσότερη επιτυχία και αυτός είναι ο λόγος της εκτεταμένης χρήσης του.