reconass_photoΙνστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


 

Στις 25 και 30 Αυγούστου 2016 στο Älvdalen της Σουηδίας πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι πιλοτικές δοκιμές του ευρωπαϊκού έργου RECONASS με βασικό στόχο την αξιολόγηση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης κτιριακών υποδομών που έχει αναπτύξει.

Οι πιλοτικές αυτές δοκιμές αποτέλεσαν ένα ορόσημο τόσο για τη συνολική πορεία του έργου όσο και για την ομάδα των εταίρων που παρακολούθησαν τη ρεαλιστική απεικόνιση των προσπαθειών τους στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγουν τα τελευταία τρία χρόνια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος.

Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών του έργου, προκλήθηκαν δύο μεγάλες εκρήξεις σε ένα τριώροφο κτίριο σε απομακρυσμένη περιοχή της επαρχίας Älvdalen στην κεντρική Σουηδία. Η πρώτη δοκιμή προέκυψε έπειτα από ελεγχόμενη έκρηξη με χρήση 400 Kg εκρηκτικής ύλης (TNT) στο εξωτερικό του κτιρίου και τα δεδομένα από τους εγκατεστημένους αισθητήρες καθώς και οι αεροφωτογραφίες που συλλέχθηκαν αναμένεται να αναλυθούν για την εκτίμηση των ζημιών στα στατικά και μη-στατικά στοιχεία του κτιρίου. Η δεύτερη δοκιμή πραγματοποιήθηκε έπειτα από ελεγχόμενη έκρηξη με χρήση 16 Kg εκρηκτικής ύλης (TNT) στο εσωτερικό του κτιρίου και ακολουθώντας την ίδια διαδικασία συλλογής δεδομένων, η ομάδα των ερευνητών αναμένεται να υπολογίσει εκ νέου το εύρος της καταστροφής.

reconass1

Το κτίριο μετά την έκρηξη (κατάρρευση δαπέδου, μετακίνηση εξωτερικού σκελετού)reconass2


Εκτίμηση της δομικής κατάστασης του κτιρίου με το λογισμικό του έργουΟι πιλοτικές δοκιμές προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Σουηδικής κρατικής τηλεόρασης (SVT & TV4) με εκτεταμένα ρεπορτάζ και συνεντεύξεις για την πορεία και τα συνολικά ερευνητικά αποτελέσματα του έργου.

Αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή των τελικών χρηστών του συστήματος (υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, δημόσιοι φορείς και ιδιώτες που διαχειρίζονται κτίρια και κρίσιμες κτιριακές υποδομές, ασφαλιστικές εταιρείες, ειδικοί πραγματογνώμονες και επιθεωρητές, κ.α.) οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα επιτεύγματα του έργου αλλά και να παρακολουθήσουν ολόκληρη την πειραματική διαδικασία.

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο RECONASS (Reconstruction and REcovery Planning: Rapid and Continuously Updated COnstruction Damage and Related Needs ASSessment) (http://www.reconass.eu) ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2013 με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου που θα παρέχει αξιόπιστη και συνεχή αξιολόγηση της στατικής κατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί καταστροφή (π.χ. από σεισμό, εκρήξεις κ.τ.λ.). Η τεχνολογική λύση που αναμένεται να αναπτυχθεί θα παρέχει άμεσα και διαρκώς ενημερωμένα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της κατασκευής ως προς την αντοχή και τη λειτουργικότητά της.

To ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο RECONASS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου. Το έργο έχει προγραμματισμένη διάρκεια 3,5 ετών (έως το Μάιο του 2017) και υλοποιείται από μια κοινοπραξία 10 εταίρων - ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ (Ελλάδα), Δ. Μπαϊρακτάρης & Εταίροι ΕΠΕ (Ελλάδα), Πολυτεχνείο Δρέσδης (Γερμανία), Ομοσπονδιακή Αντιπροσωπία Τεχνικής Περίθαλψης (Γερμανία), RISA GmbH (Γερμανία), Ερευνητική Αντιπροσωπεία Άμυνας Σουηδίας (Σουηδία), TECNIC S.p.A. (Ιταλία), GeoSIG Ltd. (Ελβετία), Πανεπιστήμιο Twente (Ολλανδία), Anglia Ruskin University (Ηνωμένο Βασίλειο). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 5.479.161 εκατ. Ευρώ, από τα οποία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ανέρχεται στα 4.260.240 εκατ. Ευρώ.

Συντονιστής και τεχνικός διαχειριστής του έργου είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με υπεύθυνο το Δρ. Άγγελο Αμδίτη, Διευθυντή της ερευνητικής ομάδας I-SENSE (http://isense.iccs.ntua.gr/) του Ινστιτούτου.

Δελτίο Δεδομένων του Έργου:

Διάρκεια: 1η Δεκεμβρίου 2013 – 31η Μαΐου 2017
Συνολικά κόστη: 5.479,161 €
Χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 4.260,240 €

Συντονιστής: Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)
Ιστοσελίδα: http://www.reconass.eu
Εταίροι:
ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ – Ελλάδα
Πολυτεχνείο Δρέσδης - Γερμανία
Ερευνητική Αντιπροσωπεία Άμυνας Σουηδίας - Σουηδία
RISA GmbH - Γερμανία
TECNIC S.p.A. - Ιταλία
Δ. Μπαϊρακτάρης και Εταίροι, ΕΠΕ - Ελλάδα
GeoSIG Ltd. - Ελβετία
Πανεπιστήμιο Twente, Τμήμα Ανάλυσης Επίγειων Συστημάτων, Τομέας Γεω-Πληροφορίας και Παρατήρησης - Ολλανδία
Ομοσπονδιακή Αντιπροσωπεία Τεχνικής Περίθαλψης – Γερμανία
Anglia Ruskin University – Ηνωμένο Βασίλειο

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να παρακολουθήσετε στιγμιότυπα της πειραματικής διαδικασίας:
https://www.youtube.com/watch?v=te_gcKX36kY
https://www.youtube.com/watch?v=ti-YFaVmYOE

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στον Δρ. Άγγελο Αμδίτη, ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, email: [email protected], τηλ. επικοινωνίας: 210 772 2398.