Οι ασθενείς που αδυνατούν να αναπνεύσουν λόγω οξείας ανεπάρκειας των πνευμόνων ή λόγω μπλοκαρισμένων αεραγωγών, χρειάζονται έναν άλλο τρόπο για να τροφοδοτήσουν με οξυγόνο το αίμα τους. Μια ομάδα ερευνητών στο Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης, έχει σχεδιάσει μικρό-σωματίδια γεμάτα με αέρια σε ενέσιμη μορφή, τα οποία δρουν εξαιρετικά γρήγορα, οξυγονώνοντας άμεσα το αίμα.Τα μικρό-σωματίδια αυτά αποτελούνται από ένα ενιαίο στρώμα λιπιδίων (λιπαρών μορίων) που περιβάλλει μια μικροσκοπική δόση φυσικού αερίου οξυγόνου και χορηγούνται σε υγρό διάλυμα. Η ερευνητική ομάδα αναφέρει ότι η έγχυση αυτών των μικρό-σωματιδίων σε ζώα με χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, αποκατέστησε -μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα- τον κορεσμό του οξυγόνου του αίματος σε σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα.

Όταν η τραχεία ήταν εντελώς αποκλεισμένη – ένα πιο επικίνδυνο και πραγματικό σενάριο -, η ένεση κράτησε τα ζώα ζωντανά για 15 λεπτά χωρίς αναπνοή ενώ ταυτόχρονα μείωσε τη συχνότητα εμφάνισης καρδιακών ανακοπών και βλαβών στα υπόλοιπα όργανα. Είναι ένα βραχυπρόθεσμο υποκατάστατο οξυγόνου – ένας ασφαλής τρόπος να χορηγηθεί οξυγόνο, υποστηρίζοντας έτσι τους ασθενείς για λίγα, κρίσιμα λεπτά. Η λύση των μικρό-σωματιδίων είναι φορητή καθώς μπορεί να αποθηκευτεί σε σύριγγες και να βοηθήσει όσους ασθενείς έχουν πρόβλημα αναπνοής.

Τα σωματίδια αυτά διαφέρουν από τα υποκατάστατα αίματος τα οποία ενώ μπορούν να μεταφέρουν οξυγόνο, είναι άχρηστα όταν οι πνεύμονες αδυνατούν να το οξυγονώσουν. Αντιθέτως, τα μικρό-σωματίδια είναι σχεδιασμένα για περιπτώσεις στις οποίες οι πνεύμονες αδυνατούν να εκτελέσουν την βασική τους λειτουργία.

Για την υλοποίηση αυτής της λύσης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια συσκευή υπερήχων, η οποία χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα υψηλής έντασης για να αναμείξει το οξυγόνο με τα λιπίδια. Το 70 τοις εκατό του όγκου του διαλύματος που προκύπτει, περιέχει έως και 4 φορές περισσότερο οξυγόνο από τα δικά μας ερυθρά αιμοσφαίρια και αναμιγνύεται αποτελεσματικά με το ανθρώπινο αίμα.

 

Πηγή: http://childrenshospital.org