Μέρη με επιστημονικό ή εκπαιδευτικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα

- Με καφέ ερευνητικά κέντρα, μουσεία επιστημών και χώροι που φιλοξενούν επιστημονικά δρώμενα - Με πορτοκαλί τα εκπαιδευτικά ιδρύματα - Με γκρί οι αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία (μόνο τα κυριότερα, όχι λαογραφικά) - Με πράσινο τα εθνικά πάρκα και οι χώροι προστασίας άγριας ζωής.