Περάστε το mouse σας πάνω από τις λέξεις: Έλξη, Σύνδεση, Δέσμευση